Personliga mål

Vad är ett mål?

Definitionen av ett personligt mål enligt Wikipedia:

Personligt mål är ett tillstånd/resultat som en person anstränger sig för att uppnå.
Orsaken till ett personligt mål är: förväntningar om att tillståndet, inklusive ansträngningarna att nå dit - jämfört med att inte anstränga sig och nå dit - medför en subjektivt sett upplevd nettovinst.

Varför sätta mål?

Klarhet och vision

Känna ditt syfte och veta vad du vill med ditt liv. Inte vara på drift utan arbeta framåt mot det du vill uppnå. De flesta människor har nog någon gång tänkt tanken "Jag vet inte vad jag vill med mitt liv" eller kännt sig vilsen.

Fokus och driv

Fokusera dina tanker på rätt saker. Tankar flyter gärna omkring på mer eller mindre viktiga saker. "Vad var det jag skulle göra idag?". Mycket tankekraft går till hoppa mellan olika ämnen. Att ha mål sparar mycket tanke kraft och konkretiserar det du vill uppnå.

Kontroll och mätbarhet

Ha kontroll på vad du vill uppnå och veta vart du är på väg. Istället för "det löser sig" så löser du det på det sättet du vill.

Bli den optimala dig själv

Mål tvingar oss att förbättra oss.

Lev till det fulla

Mål hjälper dig att leva till det fulla. Mål berättar vad du verkligen vill.

Det omöjliga blir möjligt

Planerar du vad du vill nå och bryter ner dina mål kan du nå det du inte trodde var möjligt.

Mål motivierar

Mål hjälper dig att tro på dig själv. Mål är dina drömmar, att drömma är viktigt.